Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Białymstoku