Aktualności

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta Białystok 

Stowarzyszenie MONAR Poradnia

Profilaktyczno - Konsultacyjna

w Białymstoku

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 8.00 - 20.00

Wtorek 7.00 - 19.00

Środa 8.00 - 20.00

Czwartek 7.00 - 15.00

Piątek 7.00 - 14.00Listy zgłoszeniowe do poniższego projektu są już zamknięte!!!

ZAPRASZAMY 

 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy z końcem października 2016 roku wdrożyło ogólnopolski projekt "Szkolne superwizje". Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego ,,Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczo-profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań” .

 W roku szkolnym 2017/2018 w województwie podlaskim planowane jest finansowanie 5 grup. Program będą realizowali superwizorzy z Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia Monar w Białymstoku.

 Celem spotkań superwizyjnych jest nieodpłatne wspieranie nauczycieli i wychowawców młodzieży w wieku 13 – 16 lat , w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami oraz w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie superwizji pod kierunkiem specjalistów Poradni będzie możliwość analizy przyczyn występujących trudności oraz określenia środków zaradczych i kierunków w pracy z zespołem klasowym oraz w indywidualnej pracy z uczniem.

 Program obejmuje 5 spotkań superwizyjnych w ciągu roku szkolnego, trwających 3 godziny zegarowe ( 2 spotkania październik – grudzień 2017, 3 spotkania styczeń – maj 2018). Grupa składa się z min. 15 nauczycieli (niezależnie od superwizji prowadzonych w Poradni, istnieje możliwość prowadzenia superwizji dla grupy pracowników z jednej szkoły/placówki, na jej terenie ).

 Biorąc pod uwagę różnorodność problemów wychowawczych ostatniej dekady, wzrost zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz oczekiwania społeczne związane z rolą nauczycieli i wychowawców, uważamy, że warto zadbać o swój warsztat pracy nie tylko szkoleniowo ale również poddając go pozytywnej analizie i refleksji, wzbogacając o nowe możliwości wychowawczych i profilaktycznych oddziaływań.

 Każdy uczestnik na koniec zajęć superwizyjnych otrzyma certyfikat udziału .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o podjęciu się przez nas realizacji projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń .

 Nauczyciele i wychowawcy mogą zgłosić swój udział pod nr tel. (85) 651 65 64, lub na adres mailowy : pk@monarbialystok.pl                                                                                  

ZAPRASZAMY

Wszystkich rodziców dzieci, które mają za sobą doświadczenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych na GRUPĘ WSPARCIA RODZICÓW. Wiek dziecka nie ma tu znaczenia.

Spotkania odbywają się co drugą środę, począwszy od 20.01.2016r.