rodzice

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta Białystok 

Stowarzyszenie MONAR Poradnia

Profilaktyczno - Konsultacyjna

w Białymstoku

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 8.00 - 20.00

Wtorek 7.00 - 19.00

Środa 8.00 - 20.00

Czwartek 7.00 - 15.00

Piątek 7.00 - 14.00


OFERTA WARSZTATOWA

Wszystkie zajęcia odbywające się w Stowarzyszeniu MONAR

Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku są bezpłatne.

Terminy spotkań do ustalenia.


WARSZTATY ROZWOJU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

I. "RODZIC NA MEDAL." — warsztaty rozwoju umiejętności o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym. (Czas trwania: 30 godzin — 10 spotkań po 2 godz. 15 min. raz w tygodniu).

         Głównym celem spotkań warsztatowych w tym obszarze tematycznym jest rozwijanie umiejętności psychologicznych, ważnych w prawidłowym kontakcie dziecko-rodzic np: sprawne i skuteczne porozumiewanie się, strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie wychowawczym. To program  dla każdego, kto szuka sposobu nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

II. "ASERTYWNA KOMUNIKACJA."  (Czas trwania: 20 godzin — 10 spotkań po 2 godziny zegarowe raz w tygodniu).

      Asertywna komunikacja sprawia, że rozmowa z druga osoba jest efektywniejsza i przyjemniejsza. Dodatkowo szacunek do siebie i innych pomaga w utrzymaniu harmonii w życiu prywatnym i zawodowym rodzica. Czym jest asertywność i jak odróżnić zachowania asertywne od uległych, agresywnych i manipulacyjnych? W jaki sposób wyrażać opinie, krytykę, potrzeby bez poczucia winy i z szacunkiem? Jak przyjmować je od innych, jak odmawiać, by nie ranić drugiej osoby i realizować swoje cele? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak reagują w trudnych sytuacjach i jaki styl zachowania zwykle przyjmują.

III. "RADZENIE SOBIE ZE STRESEM." (Czas trwania: 20 godziny — 10 spotkań po 2 godziny zegarowe raz w tygodniu).

         Zajęcia poświęcone są doskonaleniu  umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kształtowaniu aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia. Uczestnicy poznają różnorodne techniki  relaksacyjne i obniżające napięcie emocjonalne.

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

"OTWARTE PONIEDZIAŁKI." —  warsztaty edukacyjno - korekcyjne dla rodziców z dziecmi. Każdy poniedziałek w roku szkolnym od 17.00 do 19.30.

           W trakcie zajęć rodziny doświadczają nowych technik i metod pracy, które później mogą być wykorzystywane w domu, jako jedno z narzędzi do prowadzenia  trudnych rozmów, rozładowania napięć, stresu, czy też rozładowania własnych emocji. Wspólne zajęcia pomagają również w nawiązywaniu lub też w odzyskaniu prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny. Są również świetną formą wspólnego spędzania czasu wolnego.